top of page

מי קריסטלים,

*עריכה: שלא יהיה ספק, אני לא אומרת לשים קריסטלים עם מנרלים שמומלץ לא לשתות, במים*

הטענת מי קריסטלים עולה המון לאחרונה, נכון שלא מומלץ להטעין מים עם קריסטלים שיש בהם מנרלים שיכולים להוות לנו לסכנה אך תזכרו שבעבודה עם קריסטלים אין נכון או לא נכון ומה שמרגיש זה הכי מדוייק, תיהיו יצירתיים, תשאלו את הקריסטלים איך הכי נכון ומדוייק עבורכם לעבוד עימם💎

משתפת בדרך נוספת שניתן להטעין מי קריסטלים, אפשר להשתמש בגנרטור קוורץ נקי בתוך המים ומחוץ למים, מה שמרגיש, אפשר פרמידה, כדור, כל מה שמרגיש, אפשר לקרב את הקריסטלים לכוס אם מרגיש לנכון.

מומלץ להחזיק את המים ולשים כוונה לפני, אם אתם עובדים עם קוורץ מומלץ לתכנת אותו לפני, תזכרו שקוורץ יכול להדהד כל שתבקשו כי הוא בעל יכולת תכנות גבוהה.

בנוסף גם מים ניתן לתכנת, גם למים יש יכולת זיכרון אדירה, אנחנו ברובנו בנויים ממים, המוח שלנו ברובו מורכב ממים...ולכן למים יש השפעה אדירה אלינו פיזית ונפשית, ממליצה לקרוא על הניסוי של ד"ר אימוטו ומי שירצה להעמיק מצרפת את הסרטון שהכנתי בערוץ היוטוב שלנו🤍

באהבה 🙏

bottom of page