top of page

קיי 2 (K-2),

מגיעה מהר בשם K-2 ההר השני בגודלו בעולם, היא רוב השנה מכוסה בשלג ומאוד קשה להגיע אליה ולכן יש זמנים מסוימים שניתן להגיע אליה. היא נקראת גן עדן על האדמה, היא מחזקת אינטואיציה, עוזרת לנו להיפתח, עוצמתית בהתפתחות רוחנית, עוצמתית למדיטציה, מרגיעה את גלי המוח, הייחודיות שלה שהיא אחת העוצמות שלה היא שהיא עוזרת להתמודד בזמנים של שינויים, בזמנים של אתגרים.

במדיטציה איתה אפשר להרגיש כאילו אנחנו עומדים על ראש ההר, היא תעזור לנו לראות את הדברים ממבט גבוה, מנקודת מבט גבוהה יותר.

היא עוזרת לנו להתחבר להדרכה הגבוהה, לאני העליון, למלאכים ומורים רוחניים ועוד...

מכוון שהיא מכילה גרניט היא מאוד מקרקעת למרות החיבור לעולמות העליונים וזה עוזר לנו להישאר מקורקעים.

bottom of page