top of page

שמונת שלבי ירח🌜🌝🌛

השלב הראשון.

🌟הראשון הוא כמובן ירח חדש, התחלה חדשה, מחזור חדש, מולד הירח, השלב מתחיל כשהירח כביכול בלתי נראה.... זמן להתבוננות פנימית, זמן לבחון מחדש את הדברים, מה עבד לנו במחזור הקודם של הירח? מה לא עבד לנו? מה השגנו? מה לא השגנו? סוג של בחירת מסלול מחדש. זה הוא זמן מצוין להטעין מי ירח לכוונות שקשורות ביצירת החדש, התחלות חדשות, אנרגיות חדשות.... זמן מצוין לשים כוונות חדשות, לבקש ולזמן לחיינו אנרגיות חדשות, תזכרו הכול זה אנרגיה 🤍

זמן מצוין ליצור גרידים חדשים לכוונות חדשות, ליצור אתרים חדשים או לארגן מחדש קיימים, זמן מצוין לעבודה על כתיבה- זימונים.

מדיטציות עם דמיון מודרך לזימון הכוונות שלנו.

לחשוב בעצם ולהתכוונן על כל מה שאנחנו רוצים להגשים במחזור החדש.

🌟שלב שני Waxing שלושה ימים מאז תחילת המחזור החדש של הלבנה, זמן מצוין לעבודה על משאלות/ כוונות ארוכות טווח, עבודה על חלימה, פירוש חלומות, בקשת מסרים, הרחבת עסקית, עבודה על שפע כלכלי וכל מה שקשור בשפע וקריירה.

🌟 שלב שלישי נקרא First quarter מתחיל שבעה ימים מתחילת המחזור, לקום ולפעול להגשים את מה שביקשנו, להגשמה, לריפוי, להעצמה. בשלב הזה יש אנרגיה של ריפוי עצמי, עבודה עצמית, צמיחה, חיזוק האינטואיציה.

זמן מצויין ל self care העצמת ביטחון עצמי, אהבה עצמית, משפחה, פריון, פיתוח יכולות המגנוט וכו....

🌟 שלב רביעי נקרא Waxing gibbous מתחיל ביום העשירי לירח החדש, מגיע ללמד אותנו סבלנות, להכיר ולבטוח בכוח היקום, לתת ליקום לעבוד עבורנו, זמן מצוין פשוט להירגע, לשחרר שליטה, לשחרר את הרצון לדעת הכול, זמן שבו אנחנו משחררים שליטה ומתכוננים לירח המלא.

לסדר את האלתר, לסדר את כלי הריפוי, לאסוף חומרים קסומים, מאמרים קסומים וכו...

🌟שלב חמישי Full Moon 🌝 פה נתחיל להרגיש ולראות את התוצאות, שלב של הרמוניה, אנרגית האין סוף, השלם, הכול נעים יותר, זמן מצוין ליצירת גרידים, הפעלת גרידים מחדש, טיהור,  זימון, מדיטציות קסומות, כוונות, חיבור להדרכה, עבודה עם קלפים וכל מה שמרגיש וקורא לכם 

🌟שלב שישי waining gibbous שלושה ימים אחרי הירח המלא, זמן מצוין לטיהור, שחרור אנרגיות שליליות, שחרור כבלים אנרגטיים וכו...

🌟שלב שביעי third  quarter הודיה על היש.

🌟שלב שמיני waining מהיום העשירי של הירח המלא, מהזמן הזה ועד למולדת לבנה חדשה זה הזמן לא להחליט החלטות חדשות, לא להתחיל דברים חדשים, לשמור על איזון, טיהור, לדעת מתי לשחרר ולבטוח ביקום.

bottom of page