top of page
רקע.jpg

דיופטאז

ארץ מקור נמיביה, אפריקה, אחד
המכרות החשובים שלה🙏
דיופטאז אחת העוצמתיות לשחרור חסימות, חוזים קרמאתיים שמשפיעים על מערכות יחסים בחיינו.

היא עוזרת לשחרר פרדיגמות, חסימות שקשורות לשושלת המשפחתית שלנו, לשחרר דפוסי התנהגות ואומרים שאפילו ניתן לשחרר באמצעותה מחלות תורשתיות.
מאוד חזרה לעבודה על גלגולים קודמים.

היא אבן עוצמתית לעבודה על תהליכי סליחה, חמלה, ריפוי מערכת היחסים בנינו לבין עצמנו ובנינו לבין הסביבה שלנו.

מכוון שהיא חזקה לשחרור כבלים אנרגטיים היא יכולה מאוד לתמוך בזמנים של אובדן, אבל, גרושים וכו...

דיופטאז היא מורה רוחנית,
מדריכה רגשית,
היא עוזרת לנו לשחרר כל מה שאינו מייטיב עימנו ע"י סליחה, חמלה וחיבור לתדר ההודיה.

היא עוזרת לשחרר קורבנות ולקחת אחריות על חיינו, תומכת בנו להיות אנחנו ללא מסכות, מבלי לפחד שלא יקבלו אותנו.

בנוסף מקושרת לשפע, להצלחה, לפריחה ולשגשוג.

מהדהדת לצאקרת הלב💚
מנקה ומאירה את הגופים האנרגטים.

יש בה קוורץ ונחושת ולכן נחשבת למוליכה אנרגטית.

תזכרו תמיד שעם קריסטלים אין נכון ולא נכון והאינטואיציה שלכם היא המדריכה המדוייקת ביותר עבורכם🤍
דיופטאז,
ארץ מקור נמיביה, אפריקה, אחד
המכרות החשובים שלה🙏
דיופטאז אחת העוצמתיות לשחרור חסימות, חוזים קרמאתיים שמשפיעים על מערכות יחסים בחיינו.

היא עוזרת לשחרר פרדיגמות, חסימות שקשורות לשושלת המשפחתית שלנו, לשחרר דפוסי התנהגות ואומרים שאפילו ניתן לשחרר באמצעותה מחלות תורשתיות.
מאוד חזרה לעבודה על גלגולים קודמים.

היא אבן עוצמתית לעבודה על תהליכי סליחה, חמלה, ריפוי מערכת היחסים בנינו לבין עצמנו ובנינו לבין הסביבה שלנו.

מכוון שהיא חזקה לשחרור כבלים אנרגטיים היא יכולה מאוד לתמוך בזמנים של אובדן, אבל, גרושים וכו...

דיופטאז היא מורה רוחנית,
מדריכה רגשית,
היא עוזרת לנו לשחרר כל מה שאינו מייטיב עימנו ע"י סליחה, חמלה וחיבור לתדר ההודיה.

היא עוזרת לשחרר קורבנות ולקחת אחריות על חיינו, תומכת בנו להיות אנחנו ללא מסכות, מבלי לפחד שלא יקבלו אותנו.

בנוסף מקושרת לשפע, להצלחה, לפריחה ולשגשוג.

מהדהדת לצאקרת הלב💚
מנקה ומאירה את הגופים האנרגטים.

יש בה קוורץ ונחושת ולכן נחשבת למוליכה אנרגטית.

תזכרו תמיד שעם קריסטלים אין נכון ולא נכון והאינטואיציה שלכם היא המדריכה המדוייקת ביותר עבורכם🤍

bottom of page