top of page
רקע.jpg

רקורד קיפרס


רקורד קיפרס 🔺 בעברית שומרי שיא💎
(מאמר ראשון)

אחת התופעות הנדירות והמדהימות שקיימות בקריסטלים, בדרך כלל מופיעים בין 1-3
ויש גם תופעה של מאסטר רקורד קיפרס כאשר מופיע מלא משולשים על אותו קריסטל.
🔺️🔺️🔺️

הם מופיעים לרוב על קריסטלים ממשפחת הקוורץ אך ניתן למצוא אותם גם ברובי, ספיר מהודו או מבורמה, יהלום הרקימר, אקווה מרין ועוד.... אך לפי חקירה שעשיתי בנושא יש הטוענים כי רק על גבישי הקוורץ אכן מדובר ברקורד קיפרס🙏

מי הם הרקורד קיפרס
אלו בדרך כלל טריגונים, משולשים שמופיעים עם החוד כלפי מעלה אך לפעמים כלפי מטה על פני גבישים נדירים משורש האטלנטי, מוטבעים ולפעמים חרוטים.
לפעמים הם נמצאים גם בצורה הולוגרפית וניתן לראות אותם בתוך הגביש.

אותם טריגונים הם בעצם שומרי תיעוד.
שומרי תיעוד מייבשת למוריה הקדומה שהאגדה אומרת שהיא בעצם יבשת האם, הסביליזציה הראשונה כאן בכדור הארץ 🌎

איך עובדים עם הרקורד קיפרס

החזיקו אותו בין שתי כפות הידיים שלכם
והתמקדו בכל שלושת הנקודות של אותו משולש קסום ובקשו מההדרכה שלכם
לחשוף את המידע ששמור עליו לטובתכם העליונה 🧘‍♀️

בהצלחה 💖

bottom of page